استاندار خراسان جنوبی:
جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی خراسان جنوبی در اولویت است

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا